Rejestracja do specjalistów: 56 623 56 05  |  Rejestracja POZ: 56 623 56 07

Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą metodą ochrony przed groźnymi zarazkami.

Stosowane na masową skalę powstrzymują krążenie zarazków w przyrodzie – co pozwala na ograniczenie szerzenia się zakażeń. Szczepienia ochronne pełnią zatem bardzo ważną funkcję w życiu każdego z nas. W związku z tym, iż najważniejsza jest profilaktyka zdrowotna lekarze zalecają, aby kontynuować kalendarz szczepień i stosować szczepienia z listy zalecanych.

Wyróżnia się szczepienia:

  • obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku
  • obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie
  • zalecane - niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia


Należy pamiętać o tym, iż każde szczepienie musi zostać poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym.

 

 

Program szczepień ochronnych 2018 r.

 

 

Pliki dla pacjenta