Rejestracja do specjalistów: 56 623 56 05  |  Rejestracja POZ: 56 623 56 07

Kariera

USG

 • Badanie USG nerek i pęcherza

  Badanie USG układu moczowego obejmuje ocenę nerek i pęcherza moczowego, a u mężczyzn również ogólną ocenę prostaty, czyli gruczołu krokowego. 

  Zobacz więcej
 • Badanie USG jamy brzusznej

  Ultrasonografię jamy brzusznej wykonuje się, by określić stan narządów wewnętrznych wątroby i dróg żółciowych, trzustki, dużych naczyń, wewnętrznych narządów płciowych oraz układu moczowego. Umożliwia wykrycie zmian anatomicznych oraz patologicznych w badanych narządach.

  Zobacz więcej
 • Badanie USG piersi

  Bezbolesne, nieinwazyjne i całkowicie bezpieczne badanie wykonywane za pomocą ultradźwięków, pozwalające wykryć guzki w piersiach we wczesnym etapie rozwoju.

  Zobacz więcej
 • Badanie USG węzłów chłonnych

  Badanie to pozwala ocenić wielkość oraz budowę węzłów chłonnych, pozwala z dużą dokładnością ocenić czy obraz badanych węzłów chłonnych ma podejrzany charakter i czy wymaga pilnej diagnostyki inwazyjnej (np. biopsji).

  Zobacz więcej
 • Badanie USG tarczycy

  Badanie ultrasonograficzne tarczycy jest najprostszą i najmniej inwazyjną metodą badania tarczycy. Dzięki USG tarczycy można określić wielkość, rozmiar, kształt, położenie i strukturę tego gruczołu, a także stwierdzić, czy są obecne guzki, torbiele lub inne zmiany.

  Zobacz więcej
 • Badanie ECHO serca

  Badanie ultrasonograficzne, które pozwala na ocenę budowy i pracy serca. Pozwala przeprowadzić diagnostykę wad serca, nowotworów i innych uszkodzeń mięśnia sercowego. Badanie wykrywa również obecność płynu w worku osierdziowym.    

  Zobacz więcej
 • Doppler tętnic

  Badanie to jest niezastąpione w diagnostyce zaburzeń układu krążenia. Służy do wykrywania zmian w żyłach i tętnicach, i ochronie przed ich niekorzystnymi następstwami w postaci udaru mózgu czy zatoru płuc.

  Zobacz więcej
 • Badanie USG transvaginalne

  USG transvaginalne jest wyjątkowo użytecznym badaniem w diagnostyce ginekologicznej. Jakością uzyskiwanego obrazu wielokrotnie przewyższa USG przezbrzuszne i pozwala na uwidocznienie tych struktur i ich patologii, które są niedostępne w klasycznym badaniu ginekologicznym.

  Zobacz więcej
 • Badanie USG transrektalne prostaty - TRUS

  Przezodbytnicza ultrasonografia gruczołu krokowego. Pozwala na wizualizację budowy gruczołu krokowego i otaczających ją struktur na monitorze usg.

  Zobacz więcej