Rejestracja do specjalistów: 56 623 56 05  |  Rejestracja POZ: 56 623 56 07

RTG

Badania RTG

Pod pojęciem radiologii cyfrowej kryją się techniki, w których obraz jest uwidoczniony za pomocą systemu cyfrowego na monitorze komputera, a nie na kliszy rentgenowskiej. Obraz uzyskany w komputerze może być przedstawiony za pomocą wielu programów, co pozwala na jego dokładną analizę i uzyskanie zdjęć wysokiej jakości. Odwrotnie jak w radiologii klasycznej, gdzie jakość zdjęcia na kliszy zależy od wielu czynników takich jak: temperatura, zużycie odczynników, naświetlenia w ciemni. Radiografia cyfrowa pozwala na znaczne zmniejszenie stosowanych dawek promieniowania jonizującego, w celu uzyskania wartościowych obrazów. Radiografia cyfrowa jest ekologiczna, ponieważ nie wymaga chemii do wywołania zdjęcia. Technika cyfrowa pozwala lekarzowi przetwarzać obraz w celu uzyskania maksimum informacji z jednej projekcji. Do przechowywania danych służą nośniki takie jak: płyty CD, DVD lub pamięć zewnętrzna.

Pacjent otrzymuje zdjęcie na płycie CD

Do następujących zdjęć RTG pacjent musi się przygotować:

  • rtg kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego
  • rtg stawów krzyżowo-biodrowych
  • rtg jamy brzusznej
  • ocena elementów kostnych może być utrudniona ze względu na dużą ilość gazów w przewodzie pokarmowym

W związku z tym należy:

  • w przeddzień badania zastosować Espumisan (zgodnie z zaleceniami zawartymi w treści ulotki dołączonej do opakowania preparatu)
  • na badanie zgłosić się na czczo i po wypróżnieniu

W stanach nagłych, przy podejrzeniu ostrych chorób w obrębie jamy brzusznej zdjęcia wykonuje się bez przygotowania

Pozostałe badania RTG nie wymagają specjalnego przygotowania

Miejsce wykonywania badań

Cyfrowa Pracownia RTG działa od 2012 roku.

Mieści się w Toruniu, przy ul. Koniuchy 15/5

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa-piątek godz. 8:30-14:30

wtorek godz. 8:30-16:30

W dni ustawowo wolne od pracy Pracownia RTG jest nieczynna

Kontakt: tel. kom. 665 401 415

  

 

Odbiór wyników

W Pracowni RTG osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości lub może tego dokonać osoba pisemnie upoważniona. Pobierz druk - Upoważnienie odbioru wyniku badań