Rejestracja do specjalistów: 56 623 56 05  |  Rejestracja POZ: 56 623 56 07

Angiografia fluoresceinowa

To badanie polegające na wykonaniu serii fotografii dna oka po dożylnym podaniu środka cieniującego (fluoresceiny). Badanie obrazuje siatkówkę, ułatwiając diagnostykę i leczenie wielu schorzeń okulistycznych, między innymi retinopatii cukrzycowej, zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD), zaburzeń naczyniowych (zakrzepy i zatory) oraz zmian rozrostowych. Wykonanie badania umożliwia przeprowadzenie skutecznej laseroterapii siatkówki w przebiegu retinopatii cukrzycowej. Jest to jedno z podstawowych badań w diagnostyce zwyrodnień plamki żółtej oraz w kwalifikacji do leczenia iniekcjami doszklistkowymi (Eyelea, Lucentis).

Przygotowanie do badania

  • pacjent otrzymuje krople rozszerzające źrenicę, których działanie utrzymuje się do 2-3 godzin po podaniu, w tym czasie obowiązuje zakaz prowadzenia auta
  • przed podaniem kontrastu powiadomić o uczuleniach
  • tuż przed badaniem zakłada się wkłucie do żyły na przedramieniu i tą drogą pacjent otrzymuje kontrast, po podaniu kontrastu następuje zażółcenie skóry, spojówek i moczu, które ustępuje do 24h po zabiegu
  • nie należy spożywać obfitych posiłków

Przeciwskazania do wykonania tego badania 

  • ciąża oraz okres laktacji
  • niewydolność nerek
  • nadwrażliwość na fluoresceinę

Pobierz druk - Zgoda na angiografię fluoresceinową

Powiązany personel