Rejestracja do specjalistów: 56 623 56 05  |  Rejestracja POZ: 56 623 56 07

Badania kardiologiczne

 • Holter ciśnieniowy (Holter RR)

  24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego, w warunkach nieskrępowanej aktywności pacjenta. Pacjent przez całą dobę nosi mankiet, który co 15 minut napompowuje się i dokonuje pomiaru ciśnienia.

  Zobacz więcej
 • Holter EKG

  Całodobowe badanie czynności bioelektrycznej serca umożliwiające rejestrację zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego, dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności pacjenta.

  Zobacz więcej
 • ECHO serca

  Badanie ultrasonograficzne, które pozwala na ocenę budowy i pracy serca. Pozwala przeprowadzić diagnostykę wad serca, nowotworów i innych uszkodzeń mięśnia sercowego. Badanie wykrywa również obecność płynu w worku osierdziowym.

  Zobacz więcej
 • EKG

  Elektrokardiografia to nieinwazyjne badanie wykonywane w celu wykrycia chorób mięśnia sercowego na podstawie jego czynności bioelektrycznej. Polega na przyłożeniu do ciała pacjenta sześciu elektrod przysercowych i czterech kończynowych, za pomocą których rejestrowana jest praca serca. Przede wszystkim, dzięki temu badaniu jest możliwe szybkie zdiagnozowanie chorób serca, a co za tym idzie, podjęcie się ich leczenia.

  Zobacz więcej
 • Próba wysiłkowa

  Badanie umożliwia ocenę wydolności fizycznej organizmu. Badanie to zmuszając organizm do zwiększonej pracy, przy jednoczesnym monitorowaniu zapisu EKG i kontroli ciśnienia tętniczego krwi, pozwala ocenić wydolność układu krążenia. Jest pomocne w rozpoznawaniu i ocenie skuteczności leczenia choroby wieńcowej.

  Zobacz więcej