Rejestracja do specjalistów: 56 623 56 05  |  Rejestracja POZ: 56 623 56 07

Badania laboratoryjne

Albumina
5 zł
ALT
5 zł 
Amylaza
8 zł
APTT
7 zł
AST
5 zł
Białko całkowite
5 zł
Bilirubina całkowita
5 zł
Chlorki
4 zł
Cholesterol całkowity
5 zł
Cholesterol HDL
6 zł
Cholesterol LDL
7 zł
Cholinoesteraza
23 zł
CRP
11 zł
D-dimery, ilościowo
28 zł
Dehydrogenaza mleczanowa
8 zł
Ferrytyna
23 zł
Fibrynogen
7 zł
Fosfataza zasadowa
5 zł
Fosfor nieorganiczny
6 zł
FT3
17 zł
FT4
17 zł
GGTP
5 zł
Glukoza
4 zł
Klirens kreatyniny
8 zł
Kreatynina
5 zł
Kwas moczowy
6 zł
Lipaza
11 zł
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)
16 zł 
Magnez
6 zł
Mocz - badanie ogólne
6 zł
Mocznik
5 zł
Morfologia krwi
6 zł
OB
4 zł
Potas
4 zł
Proteinogram
13 zł
PSA
21 zł
PT (INR)
6 zł
Sód
4 zł
Trójglicerydy
6 zł
TSH
16 zł
Wapń całkowity
7 zł
Wymaz z szyjki macicy 
38 zł 
Żelazo
7 zł