Rejestracja do specjalistów: 56 623 56 05  |  Rejestracja POZ: 56 623 56 07

Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
10. Opieki duszpasterskiej.
11. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

RZECZNIK PRAW PACJENTA 

PAN BARTŁOMIEJ ŁUKASZ CHMIELOWIEC

 

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

ul. Młynarska 46,
01-171 WARSZAWA,

Sekretariat
tel. (22) 532 82 50
fax. (22) 532 82 30
kancelaria@rpp.gov.pl 

 

Bezpłatna infolinia  tel. 800 - 190 - 590, czynna od pn. pt. 8.00 - 20.00
www.bpp.gov.pl