Rejestracja do specjalistów: 56 623 56 05  |  Rejestracja POZ: 56 623 56 07

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom

Szczepienia  finansowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Torunia. Program szczepień trwa do 16.11.2018 roku. 

Kto może skorzystać z bezpłatnego szczepienia?

W ramach realizacji Programu mogą być zaszczepione dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia. Dzieci, które w dniu szczepienia ukończyły 24 miesiąc życia oraz wszystkie dzieci z rocznika 2015 (także te, które ukończyły 36 miesiąc życia w okresie między 1 stycznia a 7 maja 2018r.), nieszczepione wcześniej  szczepionką przeciwko pneumokokom, będące mieszkańcami Torunia. Na szczepienie dzieci zgłaszają się z rodzicem lub prawnym opiekunem i Książęczką Zdrowia Dziecka.

Mieszkańcy Torunia w wieku powyżej 65 roku życia, nieszczepieni wcześniej przeciwko pneumokokom i  chorujący na astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Zgłaszający się na szczepienia dorośli pacjenci zobowiązani są przedstawić dokumentację medyczną potwierdzającą wyżej wymienione schorzenia: zaświadczenie od lekarza POZ lub wypis szpitalny, lub konsultację specjalisty (pulmonologa, alergologa, internisty, lekarza rodzinnego).

 
 Przychodnia  prowadzi też odpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom w innych grupach wiekowych, oraz bezpłatne u młodszych dzieci  według kalendarza szczepień.

Rejestracji na szczepienie wraz z wizytą kwalifikacyjną można dokonać telefonicznie, pod nr 566235607 lub osobiście w Przychodni, przy ul. Filtrowa 29B (I piętro, rejestracja POZ).

Jak niebezpieczne są pneumokoki wyjaśnia dr Karolina Weber-Falkowska specjalista pediatra.