Nowak & Nowak

Wyjdź z kolejki - rozważ prywatny zabieg - PO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OPERACJI ZAĆMY ZAPRASZAMY TU

O nas

O nas

Prywatna Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Nowak & Nowak powstała w 1999 roku jako Sp. z o. o. Założycielami tej spółki są Lech i Grzegorz Nowak.

Lech Nowak posiada wieloletnie doświadczenie jako specjalista urolog pracujący przez 36 lat w Oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im M. Kopernika w Toruniu. Od 2008 roku swoje życie zawodowe łączy tylko z Przychodnią. Lech Nowak posiada ogromne doświadczenie menedżerskie czerpane z lat pracy na stanowisku Dyrektora d.s. Lecznictwa Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.
Jest również laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Torunia w dziedzinie przedsiębiorczości (2008 r.).

lekarz urolog Toruń Grzegorz Nowak Grzegorz Nowak ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku (2005 r.). Po uzyskaniu stypendium 1 rok studiował na Uniwersytecie w Getyndze. Po zakończeniu stażu podyplomowego złożył Lekarski Egzamin Państwowy i uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza. Specjalizację uzyskał w październiku 2013 r., pracując na Oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Grzegorz Nowak jest także Członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.


W Przychodniach Lekarskich Nowak & Nowak
zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel medyczny, dysponujemy nowoczesnym specjalistycznym sprzętem diagnostycznym i leczniczym.

Przychodnie Lekarskie świadczą usługi w zakresie:

  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) - w ramach NFZ
  • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) w ramach NFZ i odpłatnie
  • Profilaktycznych Programów Zdrowotnych (PRO) w ramach NFZ
  • Diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej - w ramach NFZ i odpłatnie
  • Urologii Jednego Dnia
  • Okulistyki Jednego Dnia

P.S.P.L. Nowak & Nowak Sp. z o.o. był uczestnikiem "Misji gospodarczej" do Szwecji w terminie 14-18 października 2014r., organizowanej w ramach projektu Promocja Gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013, w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów.

Misja była finansowana w 85% przez UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz w 15% przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. W ramach misji uczestniczyliśmy w targach Senior Det Goda Livet oraz spotkaniu z Instytucją Otoczenia Biznesu w Norrköping.

 

Logowanie