Nowak & Nowak

Wyjdź z kolejki - rozważ prywatny zabieg - PO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OPERACJI ZAĆMY ZAPRASZAMY TU

Pielęgniarka POZ

Pielęgniarka Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką zadeklarowanych do niej pacjentów. Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską wykonując zlecenia na zabiegi i procedury medyczne dla zadeklarowanych pacjentów w warunkach ambulatoryjnych oraz ze względu na problemy zdrowotne pacjentów również w domu pacjenta.

Pielęgniarka POZ wykonuje wszystkie zabiegi oraz procedury medyczne zlecone przez lekarza POZ, zarówno w Przychodni, jak i w domu pacjenta, dlatego tak istotny jest wybór pielęgniarki POZ jak najbliższy miejscu zamieszkania.

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób
 • świadczenia pielęgnacyjne
 • świadczenia diagnostyczne
 • Świadczenia lecznicze
 • Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy.

 

W ramach umowy POZ świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej udzielają:

 • Violetta Koźlicka pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

  Violetta Koźlicka (pielęgniarka środowiskowo-rodzinna)

  Na początku swojej drogi zawodowej związana była ze Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracując na oddziale chirurgicznym. Do Zespołu Prywatnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Nowak & Nowak Sp. z o.o. dołączyła w roku 1994. Od roku 2005 pracuje na stanowisku pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, m.in. w zakresie szczepień ochronnych, leczenia ran przewlekłych, RKO, badań fizykalnych, interpretacji i zapisu EKG. W roku 2016 rozpoczęła specjalizację z pielęgniarstwa rodzinnego. Pracuje zarówno w Przychodni, jak i w terenie, zapewniając naszym pacjentom kompleksową opiekę pielęgniarską.

 • Wiesława Pawłowska pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

  Wiesława Pawłowska (pielęgniarka środowiskowo-rodzinna)

  Pracę zawodową rozpoczęła w 1987 roku, podejmując ją w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2000 roku związała się z Prywatną Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Nowak & Nowak Sp. z o.o., gdzie pełni obecnie funkcję pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Zajmuje się również opieką długoterminową (od 2008 r.). Ukończyła liczne kursy specjalistyczne, m.in.: kurs leczenia ran przewlekłych, RKO, badań fizykalnych. W 2016 roku rozpoczęła specjalizację z pielęgniarstwa rodzinnego. Pracuje zarówno w Przychodni, jak i w terenie, zapewniając naszym pacjentom kompleksową opiekę pielęgniarską.

 • Wioletta Przekopowicz pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

  Wioletta Przekopowicz (pielęgniarka środowiskowo-rodzinna)

  Absolwentka Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie. Przez wiele lat pracowała w Szpitalu im. W. Biegańskiego w Iławie. Z Prywatną Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Nowak & Nowak związała się w 2016 roku. Ukończyła m.in. kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa rodzinnego, z zakresu szczepień ochronnych, leczenia ran, kurs specjalistyczny "Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego". Posiada specjalizację z pielęgniarstwa w opiece długoterminowej.

 • Joanna Rojek pielęgniarka rodzinna , pielęgniarka w punkcie szczepień

  Joanna Rojek (pielęgniarka rodzinna , pielęgniarka w punkcie szczepień)

  Bezpośrednio po uzyskaniu tytułu zawodowego przez rok pracowała na Oddziale Internistycznym w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, by następnie związać się z Prywatną Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Nowak & Nowak Sp. z o.o. Od 2008 roku pełni funkcję pielęgniarki w punkcie szczepień. W roku 2015 uzyskała również tytuł pielęgniarki rodzinnej. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na różnego rodzaju kursach kwalifikacyjnych, m.in. z pielęgniarstwa rodzinnego, a także na kursach specjalistycznych, m.in. ze szczepień ochronnych, interpretacji i zapisu EKG, wywiadu i badania fizykalnego. W ramach doskonalenia zawodowego, podczas specjalistycznych szkoleń, które odbywają się 3 - 4 razy w roku, pogłębia wiedzę w zakresie szczepień ochronnych.

 • Małgorzata Zielińska

  Małgorzata Zielińska

  W zawodzie obecna jest od 1980 roku. Początkowo pracowała na oddziale noworodkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu, a następnie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Z Prywatną Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Nowak & Nowak Sp. z o.o. w Toruniu związana jest od 1995 roku. Ukończyła studia I stopnia, uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa. Przez cały okres zatrudnienia podnosi swoje zawodowe kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, m.in. w zakresie ochrony zdrowia pracujących, leczenie ran przewlekłych, RKO, wykonywania i interpretacji zapisu EKG, podstaw spirometrii badań czynnościowych układu oddechowego, pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, szczepień ochronnych, ordynowania leków i wypisywania recept.

Logowanie