Nowak & Nowak

Wyjdź z kolejki - rozważ prywatny zabieg - PO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OPERACJI ZAĆMY ZAPRASZAMY TU

Położna Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

Świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej udziela Pani Katarzyna Ciechanowska .

Świadczenia położnej realizowane są dla:

 1. Kobiet i dziewcząt zadeklarowanych do POZ w każdym wieku.

 2. Noworodków do ukończenia drugiego miesiąca życia.

Deklaracja wyboru położnej

Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 • wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych

 • wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie

 • wizytę patronażową

 • wizytę profilaktyczną

Świadczenia położnej obejmują również wizyty w edukacji przedporodowej:

 1. począwszy od 21. tygodnia ciąży do 31 tygodnia z częstotliwością nie większą niż jeden raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku)

 2. dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w okresie od 32. tygodnia ciąży do rozwiązania

Po wcześniejszym umówieniu wizyty z położną, w ramach opieki nad pacjentką ciężarną, istnieje możliwość wykonania badania KTG.


Położna pobiera także materiał do badania cytologicznego. Badania wykonuje się:

 1. co 36 miesięcy u kobiet w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia);
 2. co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia) obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka).

Świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy.

 • Katarzyna Ciechanowska położna rodzinna

  Katarzyna Ciechanowska (położna rodzinna)

  Drogę zawodową rozpoczęła od pracy w toruńskim szpitalu wojskowym (1985 r.). Piętnaście lat później dołączyła do kadry medycznej Prywatnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Nowak & Nowak Sp. z o.o. w Toruniu, gdzie realizuje kompleksową, pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną. Czuwa nad pacjentkami w okresie ciąży i połogu, realizuje wizyty patronażowe, podczas których troską otacza nie tylko młode mamy, ale także ich nowonarodzone dzieci. Położna sprawuje opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia. Służy pomocą pacjentkom po przebytych zabiegach czy operacjach ginekologicznych. Edukuje w zakresie planowania rodziny. Na bieżąco podnosi swoje zawodowe kwalifikacje, uczestnicząc w różnorodnych branżowych kursach i szkoleniach. Uzyskała specjalizację z pielęgniarstwa ginekologicznego. Pracuje zarówno w Przychodni, jak i w terenie.

Logowanie