Nowak & Nowak

Wyjdź z kolejki - rozważ prywatny zabieg - PO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OPERACJI ZAĆMY ZAPRASZAMY TU

Transport sanitarny

 

Kto zleca transport sanitarny?transport sanitarny toruń
Decyzję o udzielenie pacjentowi świadczenia transportu sanitarnego podejmuje lekarz. On też ocenia, czy transport  będzie bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny. Jeżeli transport ma być częściowo lub całkowicie odpłatny, lekarz umieszcza stosowna informację na zleceniu.

Kiedy przysługuje pacjentowi bezpłatny transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)?
  - skierowanie na transport jest wystawiane przez lekarza rodzinnego gdy zachodzi konieczność leczenia w szpitalu, poradni specjalistycznej lub innym zakładzie opieki zdrowotnej (poza stanem zagrożenia życia), a dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwia korzystanie ze środków transportu publicznego.
 - dla zachowania ciągłości leczenia – gdy jest ono realizowane przez lekarza POZ

Lekarz rodzinny (za wyjątkiem pierwszej wizyty) nie wystawia skierowania na transport do poradni specjalistycznej w celu kontynuacji leczenia zgodnie z zaleceniem specjalisty- zlecenie na transport w takiej sytuacji wydaje lekarz pracujący w poradni specjalistycznej.

Czy są jeszcze jakieś inne sytuacje uprawniające pacjenta do bezpłatnego przejazdu transportem sanitarnym?
Tak. Świadczeniobiorca ma prawo do bezpłatnego transportu sanitarnego na podstawie zlecenia lekarza/felczera ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu, uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

W jakich sytuacjach transport sanitarny jest częściowo płatną usługą?

W przypadku kiedy pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Transport częściowo płatny przysługuje zatem w przypadku leczenia:

 • chorób krwi i narządów krwiotwórczych,transport sanitarny Toruń
 • chorób nowotworowych,
 • chorób oczu,
 • chorób przemiany materii,
 • chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
 • chorób skóry i tkanki podskórnej,
 • chorób układu krążenia,
 • chorób układu moczowo-płciowego,
 • chorób układu nerwowego,
 • chorób układu oddechowego,
 • chorób układu ruchu,
 • chorób układu trawiennego,
 • chorób układu wydzielania wewnętrznego,
 • chorób zakaźne i pasożytnicze,
 • urazów i zatruć,
 • wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych,

Czy można korzystać z transportu sanitarnego nie posiadając wystawionego przez lekarza/felczera zlecenia na transport?
Jak najbardziej istnieje taka możliwość. W takiej sytuacji transport sanitarny jest usługą płatną.

Czy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia można zamówić transport sanitarny?
Nie można. Transportem tym nie obejmuje się pacjentów, których życie lub zdrowie jest zagrożone.

UWAGA!
Karetki pogotowia ratunkowego służą do ratowania życia i zdrowia ludzi. Nie wzywaj pogotowia ratunkowego, gdy potrzebujesz transportu sanitarnego.

 


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zarządzenie Nr 69/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r.

 

 

Logowanie