Nowak & Nowak

Wyjdź z kolejki - rozważ prywatny zabieg - PO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OPERACJI ZAĆMY ZAPRASZAMY TU

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom

Szczepienia finansowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Torunia

Kto może skorzystać z bezpłatnego szczepienia?

Dzieci w przedziale wiekowym,  między 24 a 36 miesiącem życia,  nieszczepione wcześniej  szczepionką przeciwko pneumokokom, będące mieszkańcami Torunia. Na szczepienie dzieci zgłaszają się z rodzicem lub prawnym opiekunem i Książęczką Zdrowia Dziecka.

Mieszkańcy Torunia w wieku powyżej 65 roku życia, nieszczepieni wcześniej przeciwko pneumokokom i  chorujący na astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Zgłaszający się na szczepienia dorośli pacjenci zobowiązani są przedstawić dokumentację medyczną potwierdzającą wyżej wymienione schorzenia: zaświadczenie od lekarza POZ lub wypis szpitalny, lub konsultację specjalisty (pulmonologa, alergologa, internisty, lekarza rodzinnego).

 
Rejestracji na szczepienie wraz z wizytą kwalifikacyjną można dokonać telefonicznie, pod nr 566235607 lub osobiście w Przychodni, przy ul. Filtrowa 29B (I piętro, rejestracja POZ).

 Jak niebezpieczne są pneumokoki wyjaśnia dr Karolina Weber-Falkowska specjalista pediatra.

 

Logowanie