Nowak & Nowak

Wyjdź z kolejki - rozważ prywatny zabieg - PO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT OPERACJI ZAĆMY ZAPRASZAMY TU

Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom

Szczepienia  były finansowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Torunia. Program szczepień trwał do 15.12.2017 roku. 

Kto mógł skorzystać z bezpłatnego szczepienia?

Dzieci, które w dniu szczepienia ukończyły 24 miesiąc życia oraz wszystkie dzieci z rocznika 2014 (także te, które ukończyły 36 miesiąc życia w okresie między 1 stycznia a 19 maja 2017r.), nieszczepione wcześniej  szczepionką przeciwko pneumokokom, będące mieszkańcami Torunia. Na szczepienie dzieci zgłaszają się z rodzicem lub prawnym opiekunem i Książęczką Zdrowia Dziecka.

Mieszkańcy Torunia w wieku powyżej 65 roku życia, nieszczepieni wcześniej przeciwko pneumokokom i  chorujący na astmę oskrzelową lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Zgłaszający się na szczepienia dorośli pacjenci zobowiązani są przedstawić dokumentację medyczną potwierdzającą wyżej wymienione schorzenia: zaświadczenie od lekarza POZ lub wypis szpitalny, lub konsultację specjalisty (pulmonologa, alergologa, internisty, lekarza rodzinnego).

 
Przychodnia nadal prowadzi odpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom.

Rejestracji na szczepienie wraz z wizytą kwalifikacyjną można dokonać telefonicznie, pod nr 566235607 lub osobiście w Przychodni, przy ul. Filtrowa 29B (I piętro, rejestracja POZ).

 Jak niebezpieczne są pneumokoki wyjaśnia dr Karolina Weber-Falkowska specjalista pediatra.

 

Od 1 maja 2018 roku od godz. 8:00 rano świąteczną i nocną opiekę zdrowotną w Toruniu pełnić będą trzy placówki:

Logowanie